Tie-Totuus-Elämä Vlogi

Tervetuloa sivustolleni!


Vaikka elämmekin TOTUUDEN jälkeistä aikaa, on olemassa jo selviä merkkejä siitä, että  vuosi 2023 on TOTUUDEN PALJASTUMISEN vuosi!

Muistakaamme kaikkia heitä, jotka eivät ole enää joukossamme. Olkoon Ikuinen Rakkaus ja Valo heidän kanssaan, kuten myös meidän kanssamme.Sinä, joka ensimmäistä kertaa kohtaat tämän sivuston kautta aivan toisenlaista TIETOA maailmantilanteesta kuin mitä valtamedia esittää:

Jos mahdollista, pysyttele läsnä itsessäsi, hengitä tietoisesti sydämesi kautta ja anna itsellesi aikaa sulatella kaikkea, mitä saat selville.  Toisin sanoen, pysytellen yhteydessä itseesi, pelot eivät saa sinua täysin valtaansa. On myös tärkeää päästä keskustelemaan näistä asioista ja niiden herättämistä tunteista ja tuntemuksista toisten jo tiedostavien tai "heräilemässä" olevien ihmisten kanssa ja ehkäpä päästä aktiivisesti toimimaan "paremman Suomen puolesta". Kehotankin kaikkia kiinnostuneita rohkeasti menemään mukaan esim. Moniammatillisen Koronakriisin Ratkaisuryhmän (MKR) toimintaan: https://mkrsuomi.fi/tule-mukaan/ 

Rakkaudellinen yhteys on kaikki kaikessa

Se on korvaamaton perusta, jolle kaikki muu rakentuu. Löytäkäämme yhdessä takaisin tuohon yhteyteen! Inspiroitukaamme asioista, jotka lisäävät yhteyttämme ja tarkoituksenmukaisuuden tunnettamme. 


- OTSIKOITA NYT -

Siirrän ajoittain tässä olevia kirjoituksia tai aiheita Nyt-osioon tehden tilaa uusille kiinnostaville ja/tai ajankohtaisille aiheille.


GMO-VALHEET PALJASTUVAT!

6.5.2023| Nina Kristiina Honkanen

Laatimani tiivistelmä suomennoksestani eläkkeellä olevan australialaisen asianajajan Julian Gillespien englanninkielisestä artikkelista "The Canaries in the Human DNA Mine" on julkaistu Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomien lääkäreiden ja tutkijoiden sivustolla 21.4.2023

Artikkeli käsittelee Euroopan Unionin lainsäädännön viidakkoon upotettua tietoista valhetta COVID-19-mRNA-piikkien sisältämistä ihmiselle vaarallisista geenimuunnelluista organismeista (GMO). Ihmisten tulee saada tietää kaikki olennaiset asiat liittyen koronapandemiaan ja massiivisiin, maailmanlaajuisiin pandemianvastatoimiin. Kyseessä ovat vakavat rikokset ihmisyyttä vastaan.

Lue tiivistelmäartikkeli tästä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/gmo-valheet-paljastuvat/ 

Koko suomennos "Ihmisen DNA-kaivoksen kanarialinnut" pdf-tiedostona: https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/04/Ihmisen-DNA-kaivoksen-kanarialinnut-.pdf  


Olemmeko vauhtisokeita DIGIHUUMASSAMME?

6.5.2023 | Nina Kristiina Honkanen

Artikkelini digihuumasta julkaistiin pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomien lääkäreiden ja tutkijoiden sivustolla 5.3.2023. 

Neljäs teollinen vallankumous, joka "tuo fyysistä ja digitaalista maailmaa yhä lähemmäksi toisiaan" näyttäisi olevan sellaisten voimien ohjauksessa, jotka tekevät tiedettä ilman korkeampaa tietoisuutta vieden ihmiskuntaa kohti teknologista transhumanismia eli ihmisen yhdistämistä koneeseen, jota meille myydään ajatuksella "tehostetusta ihmisestä" ("Homo augmentus").

Voiko ihmisen yhdistäminen koneeseen eli digitaaliseen maailmaan edesauttaa tietoisuutemme kehitystä eli todellista kasvuamme ihmisinä? Eikö sen sijaan vaarana ole, että avaamme väyliä globaalille totalitaariselle kehitykselle eli ihmisen täydelliselle kontrollille ja orjuutukselle?

Lue koko artikkeli tästä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/olemmeko-vauhtisokeita-digihuumassamme/


WHO:n Kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR) ehdottamat muutokset on KATASTROFI!

11.2.2023 | Nina Kristiina Honkanen

Jokaisen kansalaisen tulisi saada tietää, mistä WHO:n ajamissa Kansainvälisen terveyssäännöstön (International Health regulations - IHR) muutoksissa on kysymys, sillä ne ovat suoranainen KATASTROFI niin meille kansalaisille kuin valtioillekin.

Olenkin suomentanut David Bellin Brownstone Instituutin 1.2.2023 julkaiseman artikkelin aiheesta. Artikkelissa on aluksi hyvä yhteenveto, jonka jälkeen muutokset ja niiden seuraamukset avataan. Lue artikkeli kokonaisuudessaan Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomien lääkäreiden ja tutkijoiden sivustolta:  https://pelastetaansuomenlapset.fi/ehdotetut-muutokset-whon-kansainvaliseen-terveyssaannostoon-olisi-jasenvaltioiden-suvereniteetin-loppu/

Tästä pääset muutosten lyhennettyyn versioon (Artiklat 2 ja 3): https://pelastetaansuomenlapset.fi/terveystyranniaa/  

Tekeillä on siis WHO:n Pandemiasopimus, johon kuuluu olennaisena osana Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) muuttaminen. WHO:lla oli "salaiset" neuvottelut IHR:n muuttamisesta 9.-13.1.2023 ja 15.1.2023 neuvottelujen loppupäätelmät annettiin WHO:n pääjohtajalle. Virallisen tiedotuksen mukaan nämä muutokset hyväksyttäisiin Terveyssäännöstöön vasta 77. Maailman terveyskokouksessa (WHA) v. 2024, mutta VAARANA on, että ne hyväksytään jo 76. Terveyskokouksessa 21.-30.5.2023, kun ne nyt kerran on valmisteltu!

HUOM! Terveyssäännöstöä yritettiin muuttaa jo toukokuussa 2022, mutta Afrikan maat estivät sen! Afrikan maat eivät monestakaan syystä halua enää olla mukana WHO:n rokotushuijauksissa, joista esimerkkinä mainittakoon tetanusrokotusten varjolla tehdyt sterilisaatio-operaatiot. Tästä kertoo dokumenttielokuva "Lapsettomuus: Paholaisen agenda": https://positv.fi/videot/dokumenttielokuva/ 

Nyt olisi kiire toimia, sillä allekirjoittaessaan Pandemiasopimuksen Suomi ja muut jäsenmaat hyväksyvät muutokset Terveyssäännöstöön ja sitoutuvat antamaan pois itsenäisen kansanterveyttä koskevan päätäntävaltansa. Tutustu myös  Pelastetaan Suomen Lapset -järjestön jo aikaisemmin kansanedustajille lähetettyyn kirjeeseen aiheesta: https://pelastetaansuomenlapset.fi/varoitus-suomi-menettamassa-itsenaisen-kansanterveytta-koskevan-paatantavaltansa/ 


Suomen Lääkäriliitto poisti Nürnbergin säännöstön sivuiltaan!


9.2.2023 | Nina Kristiina Honkanen
Ei voi olla totta! Suomen Lääkäriliitto vastasi puhelimitse kysyttäessä, miksi he poistivat Nürnbergin säännöstön sivustoltaan helmikuun alussa, että "poisto on tarkoituksellinen, se on vain historiallinen paperi". 

Katso Pasi Suomisen twiitti asiasta:  https://twitter.com/pasiz/status/1622999600301846544.  

Wikipediasta voimme lukea: 

Nürnbergin säännöstö on Nürnbergin oikeudenkäyntien lääkärioikeudenkäynnin tuomiolauselmaan vuonna 1949 kirjattu ihmisillä tehtäviä lääketieteellisiä kokeita koskeva eettisten periaatteiden säännöstö. Säännöstön ensimmäinen kohta on ehdoton koehenkilön tietoisen suostumuksen periaate. Kokeen tavoitteen on oltava lääketieteellisesti perusteltu, eikä se saa vaarantaa koehenkilön terveyttä. 

Säännöstön periaatteita on kirjattu monien lääkärijärjestöjen eettisiin säännöstöihin ja myös ihmisoikeussopimuksiin. Erityisenä sysäyksenä julistuksen tekemiseen olivat natsi-Saksan ihmiskokeet, joita käsiteltiin Nürnbergin oikeudenkäynneissä vuosina 1946-1949.

Viittasin Nürnbergin säännöstöön myös aikaisemmassa kirjoituksessani "HÄPEÄLLISTÄ, että Suomessa edes harkitaan vauvojen mRNA-rokottamista!" Katso NYT-osio, 2022 lokakuu. 

Juuri nyt Suomen Lääkäriliitto katsoo asiakseen POISTAA tämän todella TÄRKEÄN eettisen säännöstön sivuiltaan. Olivatko he kokonaan unohtanet sen olemassaolon sivustollaan, sillä poisto tapahtui pari päivää sen jälkeen, kun kollegani, Moniammatillisen Kronakriisin Ratkaisuryhmän (MKR) perustaja Mikael Kivivuori keskusteli asiasta Lääkäriliiton toiminnajohtajan Janne Aaltosen kanssa 31.1.2023. Kollegani oli ottanut puheeksi, kuinka Nürnbergin säännöstöä on rikottu COVID-19-pandemian hoidossa! Sattumaako?

Tässä linkki Lääkäriliiton sivulle, jossa säännöstö oli aikaisemmin:  https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/

Tässä linkki internet arkistoon, josta "kadonneet" sivut löytyvät:  https://web.archive.org/web/20221218213420/https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/  

Ovatko ihmiset lainkaan tajunneet olevansa mukana historiamme suurimmassa ihmiskokeessa, jossa heihin injisoidaan/on injisoitu injektionestettä, jonka sisältö on suurimmaksi osaksi salattu heiltä ja jonka laadunvalvonnasta näennäisesti vastuussa olevat Suomen ja Euroopan viranomaiset eivät anna mitään järkevää tietoa, muuta kuin vakuutteluja, että "valmistajat kyllä hoitavat vastuunsa" -- valmistajat, joiden kanssa Euroopan komission presidentti Ursula van der Leyen on tehnyt 71 miljardin sopimukset, joiden sisältö on kokonaan salattu, mistä syystä Ursula van der "Liar" (suom. "valehtelija") on rikostutkinnassa, MEP Cristian Terhes vaatii Ursula von der Leyenin välitöntä eroa

Tämän historiallisen säännöstön olemassaolo näyttäisi herättävän virallisissa tahoissa HÄPEÄÄ, kun heidän täytyy piilottaa ne ja puhua niistä vähättelevästi. Kun löydän linkin myös Ursula van der "Liarin" vähättelevään lausumaan kyseisestä säännöstöstä, laitan sen tähän. Globalistit tekevät kaikkensa monella rintamalla viedäkseen ihmiskuntaa totalitaariseen suuntaan, josta hyvänä esimerkkinä on myös meneillään olevat WHO:n toimenpiteet (muutokset Kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR) ja Pandemiasopimus), joilla sen pääjohtajalle ja alueellisille johtajille ollaan antamassa itsevaltiaan oikeudet jäsenmaidensa kansallisissa terveysasioissa, jos emme pidä varaamme. HISTORIA TOISTAA itseään; olemme jo keskellä totalitaarista kehitystä ja se on kaikkien nähtävillä, jos vain rohkenee katsoa.

Hyvät kanssaihmiset, saanko esitellä Suomen Lääkäriliiton sivustolta hiljattain poistetun Nürnbergin säännöstön:

Nürnbergin säännöstö

Vuonna 1947 sotarikostuomioistuin langetti tuomion 23 saksalaiselle syytetylle Nürnbergissä. Syytetyistä useimmat olivat lääkäreitä ja syytettyinä rikoksista, joihin liittyi ihmisiin kohdistuvia kokeita. Oikeudenkäynnissä vahvistettiin kymmenen normia, joita lääkärien on noudatettava suorittaessaan ihmisiin kohdistuvia kokeita. Nämä periaatteet ovat toimineet pohjana nykyään sovellettaville lääketieteellistä tutkimusta koskeville säännöille, mm. Helsingin julistukselle ja lainsäädännölle.

Luvalliset lääketieteelliset kokeet

Valtaosa esitetystä todistusaineistosta osoittaa, että tietyntyyppiset ihmiseen kohdistuvat lääketieteelliset kokeet ovat kohtuullisen selvästi määritellyissä rajoissa suoritettuina lääkärikunnan vallitsevan etiikan mukaisia. Niiden puolestapuhujat perustelevat katsantokantaansa sillä, että ihmiseen kohdistuva kokeilu hyödyttää yhteiskuntaa tuloksin, joita ei muilla tutkimusmenetelmillä tai -keinoilla saada. Yleisesti ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että moraalin, etiikan ja lain velvoitteiden täyttämiseksi on noudatettava tiettyjä perusperiaatteita:

1. Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, vilpin, petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon. Hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja käsitystä kyseisestä tutkimuskohteesta, niin että hän kykenee ymmärtäen ja asiasta perillä ollen tekemään päätöksensä. Tämä ehto edellyttää, että koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytään vasta kun hänelle on selvitetty kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; sen menetelmä ja suoritustapa; kaikki sen aiheuttamat epämukavuudet ja vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissa olevina ja kokeeseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä.

Jokainen, joka suunnittelee tutkimusta, johtaa sitä tai on sitä suorittamassa, on velvollinen varmistautumaan suostumuksen pätevyydestä ja on vastuussa siitä. Tämä velvollisuus ja vastuu on henkilökohtainen eikä sitä voi seuraamuksetta siirtää toiselle.

2. Kokeesta tulee koitua yhteiskunnan hyväksi sellaisia hyödyllisiä tuloksia, joita ei muilla tutkimusmenetelmillä ja -keinoilla saada; se ei saa olla luonteeltaan umpimähkäinen eikä tarpeeton.

3. Koe on niin suunniteltava ja sen on perustuttava eläinkokeiden tuloksiin ja luonnontieteelliseen tietoon sairaudesta tai muusta tutkittavasta ongelmasta, että ennalta arvioidut tulokset oikeuttavat kokeen suorittamisen.

4. Koe on suoritettava kaikkea tarpeetonta ruumiillista tai henkistä kärsimystä ja vauriota välttäen.

5. Mitään sellaista koetta ei saa suorittaa, josta on a priori syytä arvella olevan seurauksena kuolema tai invalidisoiva vamma; paitsi ehkä sellaisia kokeita, joissa koetta suorittavat lääkärit ovat itse koehenkilöinä.

6. Kokeesta aiheutuva riski ei koskaan saa olla suurempi kuin kokeella ratkaistavan ongelman humanitaarinen merkitys.

7. Riittävin valmisteluin ja asianmukaisin keinoin ja välinein on varustauduttava suojelemaan koehenkilöä etäisiltäkin vahingoittumisen, vammautumisen tai kuoleman mahdollisuuksilta.

8. Kokeita saavat suorittaa vain tieteellisesti pätevät henkilöt. Kokeen suorittajilta tai sen suoritukseen osallistuvilta on kaikissa kokeen vaiheissa edellytettävä korkeimmantasoista taitoa ja huolellisuutta.

9. Koehenkilöllä tulee kokeen aikana olla vapaus osaltaan lopettaa koe, jos hän on joutunut ruumiilliseen tai henkiseen tilaan, jossa kokeen jatkaminen tuntuu hänestä mahdottomalta.

10. Kokeesta vastaavan tutkijan tulee kokeen aikana olla valmis keskeyttämään koe missä vaiheessa tahansa, jos hänellä on riittävät perusteet arvella - hyvässä uskossa, parasta mahdollista taitoa soveltaen ja huolellisesti harkiten kuten häneltä edellytetään - että kokeen jatkaminen todennäköisesti johtaa koehenkilön vahingoittumiseen, vammautumiseen tai kuolemaan.


SANANVAPAUS-"SAIVARTELUA"!

2.2.2023 | Nina Kristiina Honkanen

Katsoin tänä aamuna pitkästä aikaa valtamedian uutislähetystä (YLE Areena 1.2.2023 klo 20:30). Olen rajoittanut näiden todellisten "valeuutisten" eli sekoittavaa viestintää ja propagandaa levittävien tahojen uutisoinnin katsomista ja lukemista, mutta aina silloin tällöin, kun intuitioni ohjaa, katson, mitä puhutaan ja miten. Aiheena oli Turkin presidentti Erdoganin kuluvan viikon aikana tekemät lausumat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä. Tämä ei kuitenkaan ole tämän kirjoitukseni aihe vaan se, kuinka YLE taas kerran toi lähetykseensä asiantuntijoita tarjoamaan meille, kansalaisille, tietynlaista viestiä - tällä kerralla SANANVAPAUDESTA.

*YLE

"...suomalaisasiantuntija varoittaakin liiallisesta Turkin miellyttämisestä". ... "Suomessa poliisi esti Koraanin polttamisaikeet viime viikolla järjestetyssä mielenosoituksessa ... Suomessa mielenosoitukset ovat olleet pieniä ja maltillisia. Politiikan tutkijan mukaan Suomen pitää kuitenkin varoa, ettei se ala tanssia liikaa Turkin pillin mukaan."

*Johanna Vuorela (se asiantuntija, joka varoittaa liiallisesta Turkin miellyttämisestä), politiikan tutkija Helsingin yliopistosta: 

"Kyllä se voi olla uhka sananvapaudelle, jos lähdetään tekemään tällaisia poliittisia linjanvetoja, mitä on soveliasta sanoa julkisuudessa ja mitä ei. Nämä Turkin mielivaltaiset vaatimukset, niihin liittyy paljon muutakin kuin aito huoli kansallisesta turvallisuudesta. Turkki käyttää tätä nyt pelimerkkinä, näitä vaatimuksia, ja niihin pitäisi vastata niin, että me puolustamme tätä suomalaista liberaalidemokratian yhteiskuntamallia." 

-- Lukekaa uudestaan, kyllä, tämä politiikan tutkija sanoo, mitä meidän pitäisi vastata, vaikka hän juuri ennen sitä ehti sanomaan, kuinka "voi olla uhka sananvapaudelle, jos lähdetään tekemään tällaisia poliittisia linjanvetoja, mitä on soveliasta sanoa julkisuudessa ja mitä ei"! Ehkäpä hän ei ole sisäistänyt, mitä tuo "suomalainen liberaalidemokratian yhteiskuntamalli" käytännössä tarkoittaa nykypäivänä; nimittäin sitä, että Suomi seuraa hyvin tarkasti globalistien (esim. EU:n ja WHO:n) asettamia askelmerkkejä, eikä niihin kuulu kaikkien kansalaisten, kuten esimerkiksi lääketieteen alan riippumattomien asiantuntijoiden sananvapaus valtamediassa -- mediassa, jonka tehtävänä kuitenkin olisi puolueettomasti nostaa esiin tärkeät asiat, jotta niistä voitaisiin keskustella ja jotta kansalaiset saisivat kaiken tarvitsemansa tiedon kyetäkseen tekemään tietoon perustuvia päätöksiä esim. siitä, mitä heidän kannattaa antaa kehoonsa piikittää. Kannattaisiko meidän mieluummin varoa tanssimasta globalistien pillin mukaan?

*YLE: "Suomen laki säätelee sananvapauden käyttöä monin tavoin, samalla se kuitenkin takaa laajan oikeuden mielipiteen ilmaisuun"

-- Tässä on ihan pakko todeta Orwellilaisittain, että vaikuttaisi siltä, että "kaikki ovat tasavertaisia (=kaikilla on oikeus sananvapauteen), mutta toiset ovat vain tasavertaisempia kuin toiset (=toisilla on vain suurempi oikeus sananvapauteen kuin toisilla)." 

*Kimmo Nuotio, rikosoikeuden profesori Helsingin yliopistosta:

"Varmaankin taiteessa ja pilapiirroksissa ja vastaavissa, niin kyllä varmasti Suomessa saa mennä hyvin pitkälle ennen kuin siitä tulis näitä rajotuksia vastaan."  

-- Kysymys kuuluu hyvä professori Nuotio, miksi tuo raja tulee vastaan HETI, kun joku todellinen lääketieteen asiantuntija (lue: lääketyhtiöiden rahoituksesta riippumaton taho); arvostettu ja rehellinen tutkija, professori, dosentti tai nobelisti aivan asiallisesti sanoo jotakin koronaviruspandemian virallisen narratiivin vastaista viitaten hyvin ja perusteellisesti tehtyihin lääketieteellisiin tutkimuksiin?

*YLE

"Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson moitti eilen mielenosoittajia siitä, että protestit (siis tässä tapauksessa Koraanin polttaminen luvallisesti) voivat vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Sananvapautta ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa poliittisin perustein, asiantuntijat uskovat. Lainsäädäntö turvaa jyrkänkin kritiikin esittämisen sekä Ruotsissa että Suomessa."  

-- Mitä tuo tarkoittaa, että lainsäädäntö turvaa, jos tietyissä asioissa eriäville mielipiteille ei anneta yhtään tilaa valtamediassa? 

*Kimmo Nuotio: "Mä luulen, että tämä Ruotsin pääministerin kommentti ehkä enemmänkin on vain se, että meillä on tää sananvapauden suoja ja rikosoikeudellinen kontrolli, mutta onko järkevää käyttää sitä sananvapautta tietyllä tavalla, niin sitä voi jokainen itse miettiä." 

-- Rikosoikeuden professori kehottaa meitä jokaista miettimään, onko järkevää käyttää sananvapautta tietyllä tavalla. No, minäpä mietin itse:

"Jos yksittäinen ihminen toimii tökerösti ja epäkunnioittavasti omassa mielipiteen ilmaisussaan, eikö se ole sille ihmiselle häpeäksi? Täytyykö meidän yksilöinä tai ryhminä tai kansakuntina tai jonkun maan päämiehenä olla heti vetämässä siitä "herneet nenään"? Onko meillä sananvapaus, vai eikö meillä ole? Turvaako lainsäädäntö kritiikkimme, vai eikö se turvaa? 

Ruotsi salli Koraanin polttamisen mielipiteen ilmaisuna valtamediassa. Suomi ei päästä mihinkään valtamediaan edes lääketieellisen mikrobiologian tai immunologian professoreita tai lääkeyhtiöistä riippumattomia rokoteasiantuntijoita, jotka ovat totuuden etsinnässään päätyneet aivan toisenlaisiin tuloksiin kuin viralliset tahot.

Ei ole meidän vastuullamme, että joku "vetää herneet nenään" eli reagoi johonkin sanomaamme. Jokaisella on vastuu omista tunteistaan ja myös niistä epäkypsistä reaktioistaan. Meillä on kuitenkin myös vastuu omasta toiminnastamme, ja henkilökohtaisesti koen Koraanin tai minkä tahansa uskontokunnan Pyhän Kirjan polttamisen typeräksi teoksi, josta jokainen joutukoon vastuuseen Luojansa edessä ja joutuukin, vaikka olisi ateisti. 

Ei todellakaan näyttäisi olevan järkevää käyttää sananvapauttaan tietyllä tavalla, eli sillä tavalla, että puhuu/kirjoittaa ns. virallisen narratiivin (lue: globalistien narratiivin) vastaisesti, koska silloin altistaa itsensä vaaralle menettää kaiken, joskus jopa henkensä. Ette arvaakaan, kuinka monta kollegaa tälläkin hetkellä käy oikeutta siitä, saako harjoittaa ammattiaan lääkärinä vain, koska toimi eettisesti oikein virallisen narratiivin vastaisesti? Ette arvaakaan, kuinka monta täysin tasapainoista upeaa ihmistä on historian kulussa ns. "tehnyt itsemurhan" (lue: tapettu) toimiessaan valtavirtaa tai valtaapitäviä tahoja vastaan."

MUTTA, haluan siteerata tässä Doctors For Covid Ethics -järjestön korkeasti arvostettua professori Sucharit Bhakdia hänen TÄRKEÄSSÄ keskustelussaan eläköityneen pankkiirin, Pascal Najadin kanssa. https://www.youtube.com/watch?v=74VvpDU3WNk (kohta 37:11):  

"JOS ME EMME PYSÄYTÄ HEITÄ, EI SITÄ TEE KUKAAN." 

-- Ja miten me pysäytämme nämä vanhan paradigman itsekästä ajattelua ja toimintaa ylläpitävät tahot eli Herra/Rouva Globaalin, jonka instrumentteina globalistiset organisaatiot kuten EU, Yhdysvallat, YK, FDA, CDC, EMA, WHO, jäsenmaiden hallitukset ja terveysviranomaiset, multikansalliset korporaatiot, lääkeyhtiöt kuten Pfizer, BionTech, Moderna ym., kansainväliset kansalaisjärjestöt (mm. Sorosin järjestöt), jne., jne. toimivat?

 ME PYSÄYTÄMME HEIDÄT YHDESSÄ KRISTUKSEN KANSSA, HÄNEN, JOKA ON MAAILMAN VALO!"  


TOTUUDEN VUOSI 2023! Sveitsin presidentti on tällä hetkellä rikostutkinnassa valehdeltuaan Pfizerin mRNA-piikkien tehosta!

27.1.2023 | Nina Kristiina Honkanen

Nyt alkaa tapahtua! Korttitalo alkaa horjua. Seuratkaamme tarkasti maailmanlaajuisestikin TÄRKEÄÄ rikossyytettä Sveitsin presidenttiä vastaan. 

Entinen strateginen pankkiiri ja monien valtioiden päämiesten neuvonantajanakin toiminut sveitsiläinen Pascal Najadi on pannut alulle rikossyyteprosessin toimittamalla poliisille kiistatonta todistusaineistoa Sveitsin presidentin valehtelusta mRNA-piikkien tehosta. Syyttäjä tekee parhaillaan tutkintaa ja Najadi on luottavainen Sveitsin oikeusjärjestelmän toimivuudesta. Toisin on esim. Saksassa, missä oikeuslaitos ei vie mitään COVID-rikoksiin liittyviä asioita oikeuteen lakimies Reiner Fuellmichin mukaan. 

Tri Reiner Fuellmich on maailmankuulu lakimies, jolla on vuosikymmenten kokemus suurten petollisten yritysten, kuten Volkswagenin ja Deutsche Bankin, haastamisesta oikeuteen. Hänen maailmanlaajuinen juristiverkostonsa on haastatellut yli kahtasataa asiantuntijaa kaikilta tieteenaloilta ja kerännyt kiistatonta näyttöä siitä, että COVID-pandemia on suunniteltu rikollinen operaatio. Katso Pascal Najadin ja Reiner Fuellmichin englanniksi käyty keskustelu 22.1.2023 Sveitsin presidentin rikossyytteestä:  https://www.youtube.com/watch?v=c3-q2PqGDeQ. (Video ei näyttäisi olevan katsottavissa enää!! --- mutta löytyy uudempi video, jossa on päivitettyä tietoa oikeusprosessin etenemisestä: Criminal complaint against the Swiss President!)

Katso myös TÄRKEÄ 26.1.2023 käyty keskustelu Doctors For Covid Ethics -lääkärijärjestön prof. Sucharit Bhakdin ja Nascal Najadin välillä, joka on julkaistu 1.2.2023: https://www.youtube.com/watch?v=74VvpDU3WNk


Muistutus vapaan, riippumattoman median uutislähetyksistä!

Jos haluat pysyä ajan tasalla siitä, mitä maailmassa TODELLA tapahtuu, katso PosiTV:n uutislähetyksiä: https://positv.fi/.

*Uutiset, jakso 54 28.1.2023:

1. Laaja katsaus Nato-fiaskon tilaan.
2. Ukrainan tilannekatsaus.
3. Jordan Peterson tekoälystä.
4. Koronaskandaali.
5. Posi Tv haastattelu Sasha Latypova.
6. Posi Tv haastattelu Christos Granqvist.
7. Posi Tv haastattelu Arhi Kuittinen.
8. Hyvät uutiset. 

*Lähetys 24.1.2023 Läkaruppropet-konferenssin 21.1.2023 pidetystä lehdistötilaisuudesta:  https://positv.fi/videot/lehdistotilaisuus-lakaruppropettin-seminaarista-tukholmasta/, jossa puhujat esittäytyvät ja kertovat tiivistetysti esim. seuraavista aiheista:

 1. Rokotehaittoja kokeneiden miljoonien ihmisten äänet tulee saada kuuluviin ja kaikkien tietoon.
 2. Hallitusten tulee panostaa rokotehaittojen tutkimukseen sen sijaan, että laittavat miljoonia siihen, että kaikki saadaan "rokotettua" näillä vahingollisilla injektioilla.
 3. Rokotettujen oikein suoritetut ruumiinavaukset ovat kiistatonta todistusaineistoa koronapiikkien tappavuudesta: "Solut eivät valehtele!"
 4. Bill & Melinda Gates Säätiön 250 miljoonan lahjukset mediayhtiöille.
 5. USA:n tiedustelupalvelujen osallistuminen riippumattomien tahojen jakaman totuudellisen tiedon sensuroimiseen.
 6. Kuinka esim. konferenssin asiantuntijat puhuivat aikaisemmin valtamedioissa useastikin erilaisista aiheista, mutta yhtäkkiä helmikuussa 2020, samanaikaisesti kaikkialla maailmassa, heidät leimattiin hulluiksi ja heidät sensuroitiin täydellisesti valtamediasta.

*LIVE-testaus 18.1.2023:

Ilkka Tiainen, Ville Puromäki ja Julius Sarisalmi testaavat tulevien live-lähetyksien tekoa, käyvät läpi uutisaiheita menneistä lähetyksistä ja antavat jo viitteitä tulevien lähetysten aiheista: https://positv.fi/videot/livetestaus/ .


Pelaavatko THL ja STM "hyvä poliisi", "paha poliisi" -peliä? 

Onko tämä sitä käyttäytymistieteilijöiden opettamaa viestintää, jolla pidetään yllä pysyvää pelkotilaa, jolloin ihminen on altis tietoiselle mieleenvaikuttamiselle?  

9.1.2023 | Nina Kristiina Honkanen 

THL ei suosittele asetettavaksi matkustusrajoituksia, kun taas STM:n Krista Kiuru sanoi HS:n haastattelussa 3.1.2023: "Jos EU ei saa aikaiseksi rajoituksia kiinalaisille, Suomen täytyy toimia itse." 

Kiina oli täysin totalitaarisen dystopian tilanteessa kansalaisten ollessa vangittuina koteihinsa tai raahattuina karanteeniin, ja kansa nousi kapinaan. Rajoituksia höllennettiin ja "katsokaa kuinka kävi - koronavirustartunnat alkoivat kasvaa!"  Vola! Missä ovat todisteet Kiinan kohonneista koronavirustartunnoista? Onko taas alettu seurata tartuntoja jo aikapäiviä sitten täysin hyödyttömiksi todetuilla PCR-testeillä? Mitä todennäköisimmin. 

Samaan aikaan, kun päivystykset ja varsinkin neurologiset, kardiologiset ja syöpäosastot ympäri maapalloa täyttyvät ihmisistä, jotka pahaa aavistamatta ovat saaneet vakavia haittavaikutuksia otettuaan jo ties kuinka monennen COVID-19-injektionsa. Ursula  von der Leyenin johtama Euroopan komissiohan varmisti jokaiselle EU:n jäsenmaiden kansalaiselle 10 annosta salaisilla 71 miljardin arvoisilla sopimuksillaan Lääkeyhtiöiden kanssa.  Sopimuksia ei liene vieläkään julkistettu, ja Ursula on rikostutkinnan alaisena, mutta eihän se näitä isoja pelureita hetkauta...

*Helsingin Sanomat 3.1.2023: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009303288.html   

*Lääkärilehti 4.1.2023: https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/niukka-tieto-haittaa-kiinan-koronatilanteen-seurantaa/ 

*Lääkärilehti 9.1.2023: https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/thl-kiinasta-tulevien-koronatestaus-ei-tehokas-toimenpide/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk2ma-2023&m=MzQ0OCwxZmU4MzE5MjQ5ZDZjZWZmYzNmMjgzOGM3YmQyMDcyZg%3D%3D 

*MEP Christian Terhes vaatii Ursula von der Leyenin välitöntä eroa 23.10.2022: MEP Cristian Terhes vaatii Ursula von der Leyenin välitöntä eroa   


YLIKUOLLEISUUS-polemiikkia!

Käy katsomassa Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäri ja tutkijajärjestön sivustolle tekemäni kooste siitä, mitä eri tahot ovat sanoneet havaitun massiivisen ylikuolleisuuden syistä:  

https://pelastetaansuomenlapset.fi/ylikuolleisuus-polemiikkia/   Tietoisen mielenkontrollin keinona tahallinen ihmisten TRAUMATISOIMINEN

Lisäsin Muut Plandemiavideot -osiooni 11.12.2022 uuden videon, jonka suomennoksen hyvä ystäväni teetätti varta vasten sivustoani ajatellen. 

Cathy O´Brien on ehkä tunnetuin MK-Ultra projektin uhri, joka on selvinnyt ja parantunut. Haastattelussaan hän puhuu mm. siitä, kuinka tämänhetkisessä "Suuressa Koronavirusplandemiassa" eli suunnitellussa pandemiassa, on myös käytetty tahallista ihmisten traumatisoimista keinona saada ihmiset toimimaan halutulla tavalla. 

Globalistinen "Uuden Maailmanjärjestyksen" (engl. New World Order) tai "Yhden Maailmanhallituksen" (engl. One World Government) politiikka on sitä globalistisen eliitin politiikkaa, jota nyt voimallisesti ajetaan sisään kaikilla mantereilla. "Bilderbergiläisiin kekkereisiin" osallistuneita vaikuttajia eri maista katsastetaan, lahjotaan, valmennetaan, kiristetään ja uhkaillaan tämän politiikan toteuttajiksi (katso 2022 lokakuu -osiosta aikaisempi artikkelini 150 bilderbergiläisen "häpeällinen naamakirja"). Onnellisia heistä voivat olla ne, jotka ovat välttyneet jäämästä globalistisen valtaeliitin verkkoon. Tämä psykopaattinen valtaeliitti on täysin kietoutunut pahan pauloihin, mistä hyvänä esimerkkinä on USA:n hallituksen ja CIA:n "salainen" aivopesuohjelma MK-Ultra, jonka mainitsin lyhyesti myös videossani #7 Mattias Desmetin kiistanalainen kirja - Totalitarismin psykologia.

Cathy O´Brienin haastatteluun pääset tästä:

Tietoisen mielenkontrollin keinona tahallinen ihmisten TRAUMATISOIMINEN


Miten voi hyvällä omallatunnolla suosittaa COVID-19-piikkejä enää kenellekään, saati sitten pikkuvauvoille!?

23.11.2022 | Nina Kristiina Honkanen

THL on suuressa viisaudessaan päivittänyt suosituksiaan alle 12-vuotiaiden lasten koronarokotuksista. "Osa lapsista voi hyötyä rokotteesta", he sanovat. https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-suosituksia-alle-12-vuotiaiden-lasten-koronarokotuksista-osa-lapsista-voi-hyotya-rokotteesta?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista

En vain yhä edelleenkään ymmärrä, mihin ihmeen tutkimustuloksiin perustuu se, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville täytyy antaa täysin hyödytön, erittäin haitallinen ja tappava injektio? THL:n mukaan "lapset, joilla on vakavalle koronataudille mahdollisesti altistava perussairaus, voivat hyötyä koronarokotusten perusrokotussarjasta". 

Eivätkö he oikeasti ymmärrä, että nimenomaan näille lapsille geeni- tai vektoripohjaiset COVID-19- injektiot ovat kaikkein vaarallisimpia? Itselleni ei tulisi mieleenkään suositella kenellekään, saati sitten pikkuvauvoille, injektioita, jotka altistavat vakaville sydän- ja verisuoniston hyytymille, neurologisille oireille, immuunikadolle, hedelmättömyydelle ja jotka ovat potentiaalisesti tappavia. 


Missä on avoin tieteellinen debatti? Missä on lääkärien etiikka?

15.11.2022 |  Nina Kristiina Honkanen

Kaikki tieto tällä sivustolla pohjautuu yhteiskunnassa vallitsevana olevasta ajattelusta poikkeavaan ajatteluun ja tietolähteisiin, mikä historian valossa on hyvä asia. Me nimittäin tiedämme, että valtavirta-ajattelu on monta kertaa ollut täysin väärässä.

Sivustollani oleva lääketieteellinen tieto pohjautuu lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumattomaan tieteelliseen tietoon, jota ei nykypäivänä saa esittää virallisissa yhteyksissä ja joka sensuroidaan valtamediassa. Valtavirta kutsuisi sivustoni sisältöä dis-informaatioksi, eikä sillä näytä olevan väliä, onko tietolähde palkittu, paljon artikkeleita arvostetuissa tiedelehdissä julkaissut, maailmankuulu tutkija. Monet kollegat ovat riskeeranneet koko uransa kertoakseen teille totuuden. Monella kollegalla on menossa oikeusjuttuja maailmalla vain ja ainoastaan esittämiensä todelliseen tieteeseen perustuvien ajatustensa vuoksi! 

Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja sanoi uutiskirjeessä 15.11.2022 seuraavaa: 

"Kriittinen arviointi ja debatti kuuluvat olennaisena osana tieteelliseen diskurssiin. Eri mieltä pitää voida olla. Paras argumentti voittaa, ja paras argumentti on vahvin tieteellinen näyttö sekä sen pohjalta tehdyt loogiset päätelmät. Avoimuus on olennainen osa tieteellistä debattia. Tulosten lisäksi kerrotaan, miten ja miksi esitettyihin johtopäätöksiin on päädytty."

Kysymys kuuluu: Voiko lääkeyhtiöiden rahoittama tutkimus koskaan tarjota parasta näyttöä?

Toinen kysymys kuuluu: Missä on tämä avoin debatti? Miksi valtavirrasta poikkeavat todelliseen, riippumattomaan lääketieteelliseen tieteeseen perustuvat äänet eivät pääse esiin virallisissa tiedonannoissa tai valtamediassa?

Meitä, jotka olemme jo kauan etsineet totuudellista tietoa ja paljastaneet valheita, olemme joutuneet sensuroiduiksi ja mustamaalatuiksi, oikeuteen haastetuiksi ja uskokaa tai älkää -- tapetuiksi. Jatkamme silti ROHKEASTI palvelutyötämme ihmiskunnan hyväksi. 

Maailman lääkäriliitto hyväksyi 8.10.2022 uudistetut eettiset ohjeet (International Code of Medical Ethics). Kolmas kysymys kuuluu: "Arvoisa kollega, oletko sinä mielestäsi tehnyt kaikkesi varmistaaksesi, ettet vaaranna toiminnallasi kanssaihmisten, varsinkaan maailman lasten terveyttä?"  

Toiminnalla tarkoitan tässä esimerkiksi: 

 1. Tietoista valintaa olla perehtymättä kaikkeen tutkittuun tietoon, eli myös lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumattomaan tietoon näiden geeni- ja vektoripohjaisten injektioiden hyödyttömyydestä ja haitoista.
 2. Näiden injektioiden ottamisen suosittelemista tai painostamista niiden ottamiseen ilman, että olet antanut kanssaihmisille myös tietoa näiden riippumattomien tutkimusten tuloksista. 
 3. Näiden injektioiden piikittämistä kanssaihmisiin ilman, että olet samalla antanut kaiken tarvittavan tiedon.  
 4. Johtavassa asemassa ollessa, jonkun toisen määräämistä piikittämään kanssaihmisiä ilman, että samalla määräät antamaan ihmisille kaiken tarvittavan tiedon, jotta nämä voivat oikeasti ITSE ottaa kantaa siihen, kannattaako näitä piikkejä ottaa vai ei.
 5. Ylhäältäpäin tulevien käskyjen sokeaa noudattamista.
 6. - - - - - - !

Toivon todella, että kuuntelette kollegat. En mielelläni esittele tätä seuraavaa 13.10.2022 julkaistua videota nuorten lääkärien äkkikuolemien moninkertaisesta lisääntymisestä COVID-19-"rokotteiden" tehosteannosten antamisen aloittamisen jälkeen Kanadassa: https://www.globalresearch.ca/video-90-sudden-or-unexpected-canadian-doctor-deaths-dr-william-markis-interview/5798880 


Mattias Desmetin kiistanalainen kirja: "Totalitarismin psykologia"

JULKAISIN 28.9.2022 "Suuri Koronavirusplandemia" -sarjani seitsemännen videon, joka on tehty englanniksi, mutta suomenkielinen tekstitys on valittavissa Youtubessa. Tämä video olkoon varoituksena ja kehotuksena meille kaikille harjoittaa huomaamista ja erottelukykyä kahlatessamme läpi massiivisen informaatiotulvan ja erotellessamme totuudellista informaatiota mis- ja dis-informaatiosta. Olen alkanut laittaa punalippuja - "FLAG" - niiden videoiden esittelyosioon, joissa "on mielenkiintoista ja tärkeääkin tietoa, mutta erottelukykyä tarvitaan". Jokainen käyttäköön omaa arvostelukykyään. Katsoessanne tämän videoni, tulette ymmärtämään miksi. 


Niin, jos pääsisin liputtamaan valtamediaa, joutuisin väistämättä punaliputtamaan lähes kaiken uutisoinnin päivänpolttavista aiheista, joten olisi helpompi tehdä toisin päin; laittaa vaikka vihreitä lippuja - "FLAG" -niihin uutisiin, joissa puhutaan jotakuinkin totta ... 

Mattias Desmetin haastatteluissaan puhumien asioiden (varsinkin ennen kirjansa julkaisua) ja hänen kirjassaan esittämien asioiden välillä on selkeitä epäjohdonmukaisuuksia - "FLAG". Herää kysymys, MIKSI? 

PYSYVÄ UUTISOTSIKKO:

KAIKKI rokotukset tekevät meistä sairaita!

Rakkaat ihmiset, kuunnelkaa tätä lastenlääkäriä, jolla on pitkä kokemus ja joka ON tutustunut tieteeseen. Hän kertoo teille TOTUUDEN rokotteista. Todistusaineisto on hyvin selkeä; rokotetut lapset ovat sairaampia, kuin rokottamattomat! 

Jokaisen vanhemman tulisi tietää näistä asioista, jotta kykenisi tekemään tietoon perustuvan päätöksen siitä, ottaako itse mitään rokotteita tai antaako rokotuttaa lapsensa. Valtamedia ei tule näitä asioita julkaisemaan, koska heidän tehtävänsä on pitää yllä ns. "virallista valheellista narratiivia". Tri Palevskyn video on julkaistu 11.12.2020, suomenkielinen tekstitys:


PYSYVÄ OTSIKKO: 

Huumoria koronavirusplandemiasta!

Huumori auttaa meitä vaikeiden asioiden käsittelyssä. Tämän sketsin tarjoaa Children´s Health Defence, CHD.TV päivittäisessä  "Good morning CHD" -ohjelmassaan 20.8.2022, jaksossa 106":  https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/alex8217s-comedy--freedom-fighting-compilation/  

Tämä ei ole heikkohermoisille! "VALE TV" järjesti 21.9.2021 Eduskuntatalolla Suuren Koronaväittelyn, jossa vastakkain olivat Valtioneuvoston joukkue ja Riippumattomien joukkue.


Siirrän ajoittain tässä etusivulla olleita kirjoituksia tai aiheita otsikon NYT alle:

VLOGI/MUUT VIDEOT:HUOM! Esimerkkinä meille kaikille: MEP Christine Andersonin puheenvuoro 28.10.2021  

HUOM! Ulrike Granöggerin tärkeä tulevaisuuden tiedettä käsittelevä video katsottavissa laatimallani suomenkielisellä tekstityksellä: Tulevaisuuden tiede - Aaltogenomi - DNA:n holografinen luonne | Ulrike Granögger

HUOM! Catherine Austin Fitts ja Ulrike Granögger puhuvat ehkä tämän hetken TÄRKEIMMÄSTÄ aiheesta (vain englanniksi): Control and Freedom Happen One Person at a TimeVLOGI:

Uusin 28.9.2022 tekemäni video englanniksi suomenkielisellä tekstityksellä (Youtube) "Mattias Desmetin kiistanalainen kirja - Totalitarismin psykologia" löytyy täältä:


17.8.2022 tekemäni video "Nykypäivän faucilainen draama" sensuroitiin Youtubesta 12/2022, mutta löytyy Rumblesta:
Videoni "Tietoisku koronasta" sensuroitiin 13.6.2022 YouTubesta: "YouTube ei salli COVID-19-rokotuksia koskevia väitteitä, jotka ovat vastoin paikallisten terveysviranomaisten tai Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijoiden yleisesti hyväksymiä näkemyksiä." Video on onneksi katsottavissa Rumblessa:


HUOM! Kaikki "Suuri Koronavirusplandemia" - sarjani videot löytyvät täältä:Pelastetaan Suomen Lapset - kampanjan kaikille Suomen lääkäreille suunnattu lyhyt rekrytointivideo:


Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan esittelyvideo ei ole Youtubessa, koska se sensuroitaisiin sieltä. Katso siis Rumblessa:


Mikko Kemppen haastateltavana 27.9.2021. 

IKÄVÄ KYLLÄ VIDEO EI OLE ENÄÄ KATSOTTAVISSA, KOSKA TOKENTUBE ON POIS KÄYTÖSTÄ! 

Vain esittelyvideo on katsottavissa Youtubessa.


Sivun alkuun: