Tulevaisuuden tiede -  Aaltogenomi - DNA:n holografinen luonne | Ulrike Granögger

17.10.2021

Suomenkielinen tekstitys! Tämä on tajunnanräjäyttävä video tulevaisuuden tieteestä, RAKKAUDEN ja VALON tieteestä. Miettikääpä, missä olisimmekaan nyt, jos olisimme voineet käyttää tällaisten tieteellisten löydösten sovelluksia SARS-CoV-2-virusinfektion ja muidenkin infektioiden hoidossa, sen sijaan että olemme käyttäneet vaarallisia massainjektioita, jotka manipuloivat geneettistä koodiamme ja aiheuttavat arvaamattomia seuraamuksia niin meille kuin tuleville sukupolvillekin? Tärkeää on ymmärtää, että korkeatasoinen ja salassa pidetty tiede on jo aikoja sitten alkanut soveltaa näitä tulevaisuuden tieteen löydöksiä, mutta ikävä kyllä, täysin "Herra/Rouva Globaalin" itsekkään tahdon mukaisesti. 

Olen tiivistettynä referoinut tätä Ulrike Granöggerin hienoa videota myös omalla videollani Rumblessa otsikolla "Uusi paradigma - Henkistieteellinen synteesi": https://rumble.com/v13ik8z-5-2-uusi-paradigma-henkistieteellinen-synteesi-nina-kristiina-honkanen.html  ja YouTubessa otsikolla "Aaltogenomi - DNA:n kvanttiholografia": https://www.youtube.com/watch?v=SDqtG5RZHE4.

Same in English: This is a mind blowing video about the future science, the science of Love and Light. Imagine where we would be right now if we could have used applications of such scientific discoveries for treating the SARS-CoV-2 virus infection and other infections instead of using the dangerous mass injections that manipulate our genetic code and cause unpredictable consequences for both us and future generations? It is important to understand that high-level and classified science has already long ago started to use these applications of future science, but unfortunately, totally subordinate to the selfish will of "Mr/Mrs Global".

I have summarized this great video of Ulrike Granögger also in my own video in Finnish in Rumble titled "Uusi paradigma - Henkistieteellinen synteesi" (New Paradigm - Spiritual-Scientific Synthesis): https://rumble.com/v13ik8z-5-2-uusi-paradigma-henkistieteellinen-synteesi-nina-kristiina-honkanen.html  and in YouTube titled "Aaltogenomi - DNA:n kvanttiholografia" (Wave Genome - Quantum Holography of DNA): https://www.youtube.com/watch?v=SDqtG5RZHE4. 


Kappalejako suomennettuna: 

0:00:00 Johdanto 0:05:35  Sisällysluettelo 0:06:48 Osa 1: Geneettisen koodin standardi-ideat 0:09:54 Mitä vanha paradigma ei kykene selittämään 0:13:44 Uusi paradigma on tulollansa 0:15:43 (Lisäys: suositus katsoa prof. David Tongin luento https://youtu.be/zNVQfWC_evg ) 0:15:54 Alexander Gurwitsh - ultraheikko solun säteily 0:17:03 Fritz A. Popp - Biofotonit, laservaloa solusta 0:24:40 Osa 2: Vlail P. Kaznatshev - "Sytopaattinen peilivaikutus" 0:27:11 Peter Gariaev - DNA:n kvanttiholografia 0:30:31 DNA:n kvanttikietoutuminen ja mahdollinen teleportaatio 0:32:47 Kvanttikoherenssi, Fröhlich-kondensaatti (BEC), Mae-Wan Ho 0:36:24 Koherenssi ja mahdollinen suprajohtavuus mikrotubuluksissa 0:38:31 Veden neljäs olomuoto, nestekidegeelit 0:41:05 Elmar Fuchs ja Jakob Woisetschläger - veden sähköisyys, "kelluva vesisilta" 0:43:55 Metamateriaalit, hydrogeelinanopartikkelit, valohiukkaskiteet 0:44:51 DNA fraktaalinen antenni 0:48:53 Guido Ebner & Heinz Schürch - biologinen aikataantuma (regressio) 0:53:38 Osa 3: Johdanto lingvistiseen genetiikkaan 0:56:07 DNA ja kieli - Kaaospeli-representaatio (CGR), fraktaalinen DNA 1:01:52 Kolmikkokoodien homonyymisyys ja synonyymisyys 1:04:17 Riippuvuus asiayhteydestä (konteksti), Zipfin laki, DNA:n ja kirjoitetun ihmiskielen samankaltaisuus 1:08:22 Fraktaalinen kielen rakenne ja tekoäly, tietokonepohjainen kielitiede, Blue Brain (siniset aivot) -projekti 1:12:30 DNA-modulaatio kielen avulla, tarve "korkeammalle kielitieteelle" 1:15:19 Osa 4: Tieteellisiä kokeita 1:15:52 Gariaev - Lasermodulaatio DNA-informaatiolla 1:20:26 Gariaev - Rottien haiman kaukoparantaminen 1:23:23 Katkelma Gariaevin luennosta Itävallassa 2012 1:27:02 Tsernobylin tuhoutuneiden siemenien ennallistaminen ja selkäydinvamman parantaminen 1:30:14 DNA:n "materialisaatio" veteen - Luc Montagnier 1:33:57 DNA:n siirtäminen "äänitiedostona" 1:35:16 Tsian Kanchzhen - Biografia 1:38:50 Tsian Kanchzhen - Biotron mikroaaltokokeet 1:45:10 Päätelmät ja biografia