Tietoisku "itsestä" 17.11.2021     

18.11.2021

"Minä Olen se Minä Olen" on korkein ilmaisu, jota voit käyttää tässä maailmassa itsestäsi. Se ilmaisee "liittoa" maallisen itsesi ja Kristus-Yli-itsesi välillä ja tietoa todellisesta identiteetistäsi ja kohtalostasi. Se on avain korkeammille kynnyksille. Voimme käyttää tätä Pyhää Jumalallista Nimeä, "Ehyeh Asher Ehyeh" (heprea) aktivoidaksemme Korkeampaa Tietoisuuttamme. Käyttäessämme mitä tahansa todellisista Pyhistä värähtelyistä - Pyhistä Nimistä ja Pyhistä Ilmaisuista - muistakaamme hiljentyä, täyttää sydämemme rakkaudella ja kiitollisuudella ja tehdä tietoinen valinta olla yhteydessä Kaikkein Korkeimpaan. Keskittyessämme sitten johonkin ideaan tai ajatukseen (esim. tämän dualistisen alemman maailmamme paranemiseen ja puhdistumiseen, tasapainottumiseen ja harmonisoitumiseen Korkeamman Valon toimesta), sillä on taipumus lähteä toteutumaan. Jos toivomme saavuttavamme jotakin ilman, että uskomme menestyvämme, mitä enemmän yritämme, sitä mahdottomammaksi asian toteutuminen tulee...

Kulkiessamme tietoisuutemme kasvun tietä eli kukin omaa henkistä polkuamme, tulemme huomaamaan kuinka TIETOISILLA VALINNOILLA on erityisen paljon merkitystä etenemisellemme ja kuinka monet maallisista haasteistamme on annettu meille kasvaaksemme sieluina, kasvaaksemme tietoisuudessamme. Mutta jotkut haasteet ovat toki aiheutuneet omista valinnoistamme, ja jotkut ovat langenneiden, vastustavien voimien aiheuttamia...