TRAUMA

Tässä osiossa esittelen Tie-Totuus-Elämä Vlogini Traumaan liittyviä videoita. Lisäksi täältä löytyy linkkejä itseäni inspiroivien trauma-asiantuntijoiden videoihin.


Mitä on psyykkinen trauma? Virallisen määritelmän mukaan trauman aiheuttaa stressaava tapahtuma, "joka on normaalin inhimillisen kokemuspiirin ulkopuolella ja joka olisi hyvin ahdistava kenelle tahansa". Tämän määritelmän piiriin kuuluvat seuraavat epätavalliset kokemukset: "vakava uhka, joka kohdistuu yksilön elämään tai fyysiseen koskemattomuuteen; vakava uhka tai vahingoittaminen, joka kohdistuu yksilön lapsiin, puolisoon tai muihin lähisukulaisiin; yksilön kodin tai yhteisön äkillinen tuhoutuminen; fyysisen väkivallan tai onnettomuuden seurauksena vakavasti loukkantuneen tai kuolleen ihmisen näkeminen".

Traumoihin erikoistunut psykologi Peter A. Levin https://www.goodtherapy.org/famous-psychologists/peter-levine.html  kysyy kirjassaan Kun tiikeri herää (alkuperäinen teos engl. Waking the Tiger: Healing Trauma), kuka pystyy määrittelemään, mikä on "tavallisen inhimillisen kokemuspiirin ulkopuolella" tai " hyvin ahdistava kenelle hyvänsä"? "Inhimillisen kokemuspiirin ulkopuolelle" jätetään helposti onnettomuudet, kaatumiset, putoamiset, sairaudet ja kirurgiset toimenpiteet, jotka keho kuitenkin alitajuisesti kokee uhkaaviksi. Nämä tapahtumat ovat usein traumatisoivia. Haluaisin itse lisätä tähän listaan myös sen, kuinka traumaattista on, kun auktoriteetin asemassa olevat tahot systemaattisesti valehtelevat meille. On musertavaa, kun valheet paljastuvat, ja ihmiset huomaavat toimineensa itseään ja läheisiään vahingoittavasti näiden valtaa pitävien tahojen valheiden vuoksi.

Huomaamisen harjoittaminen on oma käsitteeni, joka lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että opimme huomaamaan ja tunnistamaan, mitä sisällämme tapahtuu; kehossa, tunteissa ja ajatuksissa. Peter Levinin mukaan trauman paranemiseen tarvitaan oireiden tunnistaminen ja koska trauman oireet ovat valtaosin seurausta alkukantaisista reaktioista, se on usein vaikeaa. Hän sanoo, että emme tarvitse trauman määritelmää: tarvitsemme kokemukseen perustuvan käsityksen siitä, miltä trauma tuntuu. Hänen mukaansa trauman parantamiseksi on tarpeetonta kaivaa vanhoja muistoja ja elää uudelleen niiden tuottamaa tunneperäistä tuskaa, vaan meidän tulee herättää syvät fysiologiset reaktiomme ja hyödyntää niitä tietoisesti vapautuaksemme oireistamme ja peloistamme. Jos emme siirry trauman läpi ja vie vaistomaisia reaktioitamme päätökseen, nämä keskeytyneet toiminnot usein murentavat elämämme perustuksia. Käsittelemätön trauma voi tehdä meistä liioitellun varovaisia ja estyneitä tai se voi johtaa voimistuvaan noidankehään, jossa pyritään trauman vaaralliseen uudelleen aktivoimiseen: toistuvaan uhriksi hakeutumiseen  ja uhkarohkeaan altistumiseen vaaralle.

"TOTUUS eheyttää, VALHE rikkoo".

- NinaKHonkanen