RESURSSIT

Tässä osiossa esittelen Tie-Totuus-Elämä Vlogini Resursseihin liittyviä videoita. Mistä sisäisen kasvun työkaluista voisimme hyötyä siinä kohdassa, missä olemme juuri nyt omalla polullamme?


Meillä kaikilla, luit oikein - meillä kaikilla - on uskomattoman suuri potentiaali kasvaa tietoisuudessamme. Oma mottoni on "Yksi on kaikki Yhdessä". Olemme kaikki osia Yhdestä; jotkut jo tietoisia osia ja toiset vielä tiedostamattomia osia, mutta yhtä kaikki, osia Yhdestä.

Olemme siis kaikki, koko ihmiskunta, "samassa veneessä".

Tämä loputon vastakkainasettelu täällä dualistisessa materiaalisessa maailmassamme on ilmentymää siitä syvästä "tiedostamattomuuden ja tietämättömyyden unesta", johon suurin osa ihmiskuntaa on yhä vaipuneena. Tarvitaan kriittinen määrä todellisesta alkuperästään tietoisia ihmisiä, jotta koko ihmiskunta heräisi. Niin, se on kollektiivinen tarkoituksemme; herätä tietoisiksi osiksi Yhdestä. Se on sinunkin tarkoituksesi.

Niin kuin traumatisoitunut ihminen saattaa olla tiedostamaton tietyistä traumoihinsa liittyvistä fyysisistä tai emotionaalisista kokemuksista ja voi sen vuoksi sekä kehollisesti että henkisesti huonosti, niin myös meidän Äiti maamme voi huonosti, koska osa sen hoitajista ei vielä ole tietoisesti yhteydessä itseensä, toinen toisiinsa, luontoon eikä Luojaansa.

"TOTUUS yhdistää, VALHE erottaa".

- NinaKHonkanen