One-World Government Under the Boot of an Unelected Entity

17.05.2022

Videon SUOMENNOS tekstinä alla! German MEP Christine Anderson May 6th, 2022: "I asked the EU-Commission to what extent it would ensure that the principles of the people's rule and the political responsibility of elected representatives are preserved [so] that citizens are not subjected to the arbitrariness of an unelected body (WHO) and that ever further de-democritization is fostered here. The answer I received to my question a few hours ago is clear and brief: not at all!"

Document links:

Request: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000921_EN.html 

Reply: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000921-ASW_EN.html 

Video via https://t.me/christineanderson/595 


MEP Christine Anderssonin video 6.5.2022 (Suomennos Nina Kristiina Honkanen)

Yksi-Maailmahallitus ei-vaaleilla-valitun entiteetin saappaan alla

"Hyvät kanssaihmiset ja kansalaiset, informoin teitä hiljattain, että maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen hallitustenvälinen neuvotteluryhmä on tapaillut luodakseen aikataulun ja toimintatavan uudelleen muokatakseen WHO:n ja jäsenvaltioiden välistä sopimusta siten, että pandemian sattuessa WHO:lle annetaan päätäntävalta jäsenvaltioiden hallituksista piittaamatta, ilman että kansalliset hallitukset tai kansanedustajat voivat osallistua päätöksentekoon.

Hyvät naiset ja herrat, tämä tarkoittaa sitä, että kansan päätäntävalta, minkä tahansa demokratian perusprinsiippi, on lakkautettu. WHO:n kokoonpano ei perustu demokraattisiin vaaleihin. Siellä istuville päättäjille annetaan kuitenkin auktoriteetti ohjeistaa sinua, vaikka he eivät ole tilivelvollisia sinulle, etkä voi pitää heitä poliittisesti vastuullisina.

Teillä, kansalaisilla, ei tule siis olemaan mitään poliittista vaikutusvaltaa niihin ihmisiin, joille on annettu hoidettavaksi perusoikeuksienne hallinnointi - tai viimeaikoina enemminkin perusoikeuksienne peruutus. Kuten on ilmoitettu, olen tämän vuoksi esittänyt EU-komisiolle kysymyksen ja pyytänyt kirjallista vastausta. Kysyin Komissiolta, miten hyvin he varmistaisivat sen, että kansan päätäntävallan periaatteet ja vaaleilla valittujen edustajien poliittinen vastuu säilyvät, jotta kansalaisiin ei sovelleta ei-vaaleilla-valitun ryhmän (WHO) mielivaltaa ja että tässä ei edelleen vähennetä demokratisointia. Vastaus, jonka sain kysymykseeni muutama tunti sitten oli selkeä ja lyhyt: emme lainkaan!

Vastauksessa ei kertaakaan edes mainita sanoja, kuten kansalainen, demokratia, kansalaisten päätäntävalta, tai poliittinen vastuullisuus. Jos Komissio olisi tehnyt niin, kansalaisten luottamus olisi saattanut kasvaa ja kaikki Telegram-viestit, joissa puhutaan "Uudesta maailmanjärjestyksestä" tai "Maailmanhallituksesta" WHO:n valeasussa olisi voitu käsittää valeuutisina ja salaliittoteorioina ja asialle olisi voitu nauraa. Yksinkertaisesti lausumalla, että se aikoo säilyttää demokraattisen päätöksentekoprosessin, Komissio olisi antanut ymmärtää, että sille on erittäin tärkeää olla ohittamatta kansalaisia ja holhoamatta heitä. Mutta he eivät tehneet niin.

Vastauksessaan EU-komissio viittaa ensin WHO:n peruskirjan esipuheeseen, jossa on laaja ja yksityiskohtainen "Bla, Bla, Bla - ylistys WHO:sta", jonka jälkeen selitetään, minkä "valtuutuksen perusteella" EU-komissio toimii EU-maiden neuvottelijana. Aivan viimeisessä lauseessa Komissio antoi ymmärtää, että se luottaisi WHO:n uuden instrumentin valmistelutyössä yhteistyöhön "olennaisten sidosryhmien" kanssa. Kysytte varmaan, keitä nämä "olennaiset sidosryhmät" ovat? En todellakaan tiedä? Mutta tiedän varmasti, että siinä ei tarkoiteta teitä.

Vihjatessaan, että se toimisi aina kansalaisten intressien mukaisesti, EU-komissio melkeinpä kieriskelee, jotta voisi sovittaa sanan "kansalainen" jonnekin. Huomio, että tässä yhteydessä se ei tee niin, todistaa, että teitä, kansalaiset ei todellakaan tarkoiteta tässä! Voitte löytää Komission vastauksen sivultani. Linkki löytyy myös videon alta, jotta voitte käyttää omaa arvostelukykyänne."

Alla sama teksti pdf-tiedostona: